Skip to content Skip to footer

Descoperă tot ce trebuie să știi despre rezervoarele PFAS

Colaborează cu experienta in fabricarea de rezervoare PFAS

 • Adipiscing eli sed eiusmod
 • Tempor incididunt
 • Labore et dolore magna
 • Adipiscing eli sed eiusmod
 • Tempor incididunt
 • Labore et dolore magna

NEW DESIGN COMPOSITE produce rezervoare personalizate în funcție de aplicația pentru care se execută rezervorul și exigențele beneficiarului. Principalele informații și detalii care stau la baza personalizării rezervorului sunt următoarele:

 • volumul rezervorului;
 • cotele de gabarit ale zonei de amplasare a rezervorului;
 • poziția axei longitudinale a rezervorului;
 • forma fundului rezervorului;
 • modul de instalare a rezervorului;
 • necesitatea execuției rezervorului în variantă ranforsată;
 • temperatura ambientală.
 • informații despre substanța ce urmează a fi depozitată în rezervor (denumirea chimică și comercială, pH, concentrație, densitate etc.);

Cum sunt fabricate?

Rezervoarele din PAFS sunt realizate într-o gamă largă de capacități (volume) cuprinse intre 0,1 si 107 m3, în general, sub formă cilindrică, având calote la capete și prevăzute cu o gură de vizitare și 2 flanșe, în dotarea standard. Pentru fiecare utilizare, în parte, rezervoarele sunt realizate în structura și cu materiile prime (rășini poliesterice, armături) specifice, conform fișei de execuție și însoțire a produsului, obținută prin metoda de calcul computerizat , proprietatea producătorului.

În funcție de destinație și proiect, rezervoarele pot fi echipate și în alte variante, de exemplu cu fund conic.

Domenii de utilizare

Rezervoarele din PAFS, produse de compania NEW DESIGN COMPOSITE, sunt destinate pentru transportul și depozitarea lichidelor și se adresează următoarelor clase de aplicații industriale, și nu numai:

Industria alimentară:

 • pentru captarea și/sau stocarea apei potabile (pentru alimentare cu apă a zonelor defavorizate, nevoi casnice);
 • pentru stocat ulei si alte lichide alimentare (alcoolice sau care nu conțin alcool).

Industria chimică:

 • depozitarea materiilor prime și a materialelor;
 • depozitarea soluțiilor acide sau bazice în concentrații mari sau foarte mari;
 • depozitarea substanțelor corozive;
 • părți componente ale implanturilor specifice industriei chimice (scrube-re pentru fum, pentru gaze etc.).

Alte aplicații în industrie, agricultură, gestionarea situațiilor speciale:

 • depozitare apă pentru irigații;
 • depozitare deșeuri arse (de exemplu – uleiuri, hidrocarburi);
 • fertilizatori, ierbicide, combustibili petrolieri;
 • colectare ape pluviale, colectare ape contaminate cu uleiuri sau hidrocarburi;
 • depozitare rezervă apă pentru incendii;
 • stații sau mini-stații de epurare civilă sau industrială;
 • bazine vidanjabile pentru deșeuri menajere etc.

Ministații de epurare

New Design Composite produce o nouă gamă de produse pentru apele uzate cu încărcătură mare de poluanți pentru apele uzate menajere și cele industriale..

Principalele tipuri de poluanți care conferă apelor “calitatea” de ape uzate datorită modificării caracteristicilor fizice, chimice, bacteriologice sau radioactive sunt:

 • compuși organici biodegradabili
 • compuși organici nebiodegradabili
 • cloruri și sulfuri
 • metale grele
 • substanțe radioactive
 • substanțe organice
 • nutrienți
 • substanțe toxice (poluanți prioritari)
 • suspensii inerte, materiale coloidale sau materii fin divizate
 • apa caldă
 • alți poluanți: substanțele petroliere, sărurile, bazele și acizii peste concentrația limită (C.M.A.), agenții reducatori (grupe de sulfiți, sulfați), uleiuri care apar în efluenții generați în diferite industrii.

Clasificarea rezervoarelor PFAS in functie de:

Pentru obținerea rezervorului perfect nevoilor dumneavoastră există mai multe criterii pe care specialiștii noștii le iau în considerare.

 • rezervoare simple;
 • rezervoare izolate cu spumă rigidă de poliuretan (rezervoare duble, cu spumă între pereții rezervoarelor, aplicată “in situ” sau prin spray-up, sau aplicată după realizarea structurii integrale din PAFS).
 • rezervoare orizontale;
 • rezervoare vertical.
 • cu fund plan;
 • cu fund bombat;
 • cu fund conic (sedimentator)
 • rezervoare supraterane;
 • rezervoare subterane.
 • rezervoare închise;
 • rezervoare deschise.
 • cu ranforsare (în general, cu inele de ranforsare, pentru cele subterane sau semi-îngropate ROI);
 • fără ranforsare – dar cu șei sau gambe de susținere, pentru cele supraterane (FBD, FBI, ROS)
Contacteaza un consultant

Solicită ofertă pentru un tip de rezervor PFAS