Rezervoarele din PAFS sunt realizate într-o gamă largă de capacități (volume) cuprinse intre 0,1 si 107 m3, în general, sub formă cilindrică, având calote la capete și prevăzute cu o gură de vizitare și 2 flanșe, în dotarea standard. Pentru fiecare utilizare, în parte, rezervoarele sunt realizate în structura și cu materiile prime (rășini poliesterice, armături) specifice, conform fișei de execuție și însoțire a produsului, obținută prin metoda de calcul computerizat , proprietatea producătorului. În funcție de destinație și proiect, rezervoarele pot fi echipate și în alte variante, de exemplu cu fund conic.

« de 5 »

     În general, compania NEW DESIGN COMPOSITE produce rezervoare personalizate în funcție de aplicația pentru care se execută rezervorul și exigențele beneficiarului. Principalele informații și detalii care stau la baza personalizării rezervorului sunt următoarele:
– volumul rezervorului;
– cotele de gabarit ale zonei de amplasare a rezervorului;
– poziția axei longitudinale a rezervorului;
– forma fundului rezervorului;
– modul de instalare a rezervorului;
– necesitatea execuției rezervorului în variantă ranforsată;
– informații despre substanța ce urmează a fi depozitată în rezervor (denumirea chimică și comercială, pH, concentrație, densitate, etc.);
– temperatura ambientală, etc.

   Clasificare

    Rezervoarele din PAFS se clasifică astfel:
1. în funcție de izolația termică:
– rezervoare simple;
– rezervoare izolate cu spumă rigidă de poliuretan (rezervoare duble, cu spumă între pereții rezervoarelor, aplicată „in situ” sau prin spray-up, sau aplicată după realizarea structurii integrale din PAFS).
2. în funcție de montajul prevăzut în exploatare (după poziția axei longitudinale a rezervorului:
– rezervoare orizontale;
– rezervoare vertical.
3. după forma fundului rezervorului:
– cu fund plan;
– cu fund bombat;
– cu fund conic (sedimentator).
4. în funcție de modul de instalare:
– rezervoare supraterane;
– rezervoare subterane.
5. după existența închiderii:
– rezervoare închise;
– rezervoare deschise.
6. după nivelul de ranforsare:
– cu ranforsare (în general, cu inele de ranforsare, pentru cele subterane sau semi-îngropate ROI);
– fără ranforsare – dar cu șei sau gambe de susținere, pentru cele supraterane (FBD,FBI,ROS).

Clasificarea și tipurile de rezervoare, precum și denumirea comercială, sunt evidențiate în reprezentarea grafică, precum și în figurile de mai sus.

     Domenii de utilizare

    Rezervoarele din PAFS , produse de compania NEW DESIGN COMPOSITE, sunt destinate pentru transportul și depozitarea lichidelor și se adresează următoarelor clase de aplicații industriale, și nu numai:

    În industria alimentară:
– pentru captarea și/sau stocarea apei potabile (pentru alimentare cu apă a zonelor defavorizate, nevoi casnice);
– pentru stocat ulei si alte lichide alimentare( alcoolice sau care nu conțin alcool).

    În industria chimică:
– depozitarea materiilor prime și a materialelor;
– depozitarea soluțiilor acide sau bazice în concentrații mari sau foarte mari;
– depozitarea substanțelor corozive;
– părți componente ale implanturilor specifice industriei chimice (scrube-re pentru fum, pentru gaze, etc.).

    Alte aplicații în industrie, agricultură, gestionarea situațiilor speciale etc.:
– depozitare apă pentru irigații;
– depozitare deșeuri arse (de exemplu – uleiuri, hidrocarburi);
– fertilizatori, ierbicide, combustibili petrolieri;
– colectare ape pluviale, colectare ape contaminate cu uleiuri sau hidrocarburi;
– depozitare rezervă apă pentru incendii;
– stații sau mini-stații de epurare civilă sau industrială;
– bazine vidanjabile pentru deșeuri menajere etc.