Politica adoptată urmărește îmbunătățirea capacității SMI-CMS de a realiza creșterea calității serviciilor prestate și a performanței de mediu și SSO.

      Managementul de la cel mai înalt nivel al organizației demonstrează leadership și angajament referitor la sistemul de management, prin:
– asumarea răspunderii pentru eficacitatea sistemului de management;
– asigurarea ca politica și obiectivele referitoare la calitate, mediu și SSM sunt stabilite pentru SMI și sunt compatibile cu contextul și direcția strategică ale organizației;
– asigurarea că cerințele sistemului de management sunt integrate în procesele de afaceri ale organizației;
– promovarea abordării pe baza de proces și a gândirii pe baza de risc;
– asigurarea că resursele necesare pentru sistemul de management sunt disponibile;
– comunicarea importanței unui management eficace și a conformării cu cerințele sistemului de management;
– asigurarea că sistemul de management obține rezultatele intenționate;
– angrenarea, direcționarea și susținerea persoanelor pentru a contribui la eficacitatea sistemului de management;
– promovarea îmbunătățirii;
– susținerea altor roluri relevante de management, pentru a demonstra leadership-ul acestora așa cum se aplică zonelor lor de responsabilitate.